Κυριακή, 27 Απριλίου 2014

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑΗ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
 
    Τα γηρατειά είναι η ηλικιακή φάση κατά την οποία ο άνθρωπος υφίσταται σημαντικές αλλαγές , βιολογικές, πνευματικές ,  κοινωνικές και επαγγελματικές που επηρεάζουν τον τρόπο ζωής του, τη συμπεριφορά και την ψυχοσύνθεσή του.

ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΣΕΝΑΡΙΟ


1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ                                                                        ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ   2012 -13

 

                                     ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ , Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 12/9/2012 – 23/12/2012

 

Α’ ΦΑΣΗ : ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
Διάρκεια 2 – 3 ώρες
Υποστηρικτικό υλικό ( για εργασία μέσα στην τάξη ) : επιλέγουν  οι μαθητές κείμενα (λογοτεχνικά ή μη λογοτεχνικά π.χ. άρθρα, μελέτες, δοκίμια..) τα οποία διαβάζονται, σχολιάζονται, συζητούνται και διερευνώνται μέσα στην τάξη.
Ο σκοπός του σταδίου αυτού είναι να εισαχθούν οι μαθητές στο θέμα της παρουσίας των δύο φύλων στη λογοτεχνία, να κατανοήσουν την ιστορικότητα του θέματος και να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα.

 

ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

 
 
1ο  ΓΕΛ ΣΠΑΡΤΗΣ.                                                                                                             Σχολ. Έτος 2012 -2013

ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  - ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

· Ποια στερεότυπα βλέπετε να αναπαράγονται στην εποχή μας για τη θέση των δύο φύλων;

· Ποια είναι η θέση της γυναίκας στις δυτικές κοινωνίες και ποια στις κοινωνίες της Ανατολής και του τρίτου κόσμου;